UMÓW WIZYTĘ ONLINE

10 listopada 2021

Fizjoprofilaktyka – 
co to jest i jakie są efekty jej stosowania ?

Fizjoprofilaktyka to inaczej działanie fizjoterapeutyczne, polegające na zapobieganiu, redukcji lub zatrzymaniu negatywnych skutków niewłaściwego stylu życia, procesu starzenia oraz skutków trwającej choroby.

 

Aby wdrożyć program fizjoprofilaktyki stosuję się jest aktywność fizyczną, edukację zdrowotna, możliwe usunięcie czynników niesprzyjających oraz diagnostykę funkcjonalną. Dzięki stosowaniu fizjoprofilaktyki, zwiększamy prawdopodobieństwo uniknięcia lub zahamowania w tworzeniu się ograniczeń funkcjonalnych lub schorzeń. Przeciwdziała szeroko pojętym chorobom cywilizacyjnym, procesom starzenia się i niepełnosprawności przez wdrożenie: aktywności fizycznej, ergonomii w pracy i w czynnościach codziennych.

Elementy fizjoprofilaktyki są tak dostosowane do pacjenta, aby były dla niego łatwe i przyjemne do wykonania a co za tym idzie, przeciwdziałają zagrożeniom, na które narażone jest nasze zdrowie.

Wyróżnia się trzy rodzaje fizjoprofilaktyki :

Pierwszorzędowa: dotyczy ncałej populacji lub grup szczególnie narażonych na czynniki życia codziennego. Dąży ona do przekazanie wiedzy i zdolności utrzymania zdrowia, wykorzystując odpowiednio dobrana aktywność fizyczną

Drugorzędowa: stosowana, gdy choroba daje swoje pierwsze symptomy. Przeciwdziała skutkom rozwoju choroby, spowalnia a także zapobiega jej następstwom

Trzeciorzędowa: wdrażana, gdy choroba już zasiała swoje żniwo. W tej sytuacji dąży się do umożliwienia funkcjonowania w życiu codziennym, jak największej samodzielności i szukania kompensacji podczas rehabilitacji (równoważenie działania innym działaniem) .

 

Zadaniem fizjoterapeuty, w tej sytuacji, jest edukacja pacjenta na temat możliwych sposób przeciwdziałania procesom starzenia czy chorobom już towarzyszącym pacjentowi.

Każdy z nas jest inny, mamy inne możliwości, czy to urbanistyczne, społeczne jak i finansowe. Fizjoterapeuta w ramach fizjoprofilaktyki, jest w stanie znaleźć najodpowiedniejszą formę aktywności fizycznej, tak aby pacjent czuł i widział pozytywne efekty jej stosowania. Dobór intensywności i częstotliwości jest kluczowy do utrzymania zdrowia, a każe przeciwdziałania kontuzjom jak i procesom starzenia.

Tu pasuje idealnie powiedzenie:

RUCH TO ZDROWIE !

 

Źródła:

FIZJOPROFILAKTYKA W FIZJOTERAPII I PROMOCJI ZDROWIA

Fizjoprofilaktyka jako potrzeba i świadczenie zdrowotne. Podstawy teoretyczne

Głos Fizjoterapeuty (1/2021) Fizjoprofilaktyka Leczymy pacjentów ruchem

12-100 Szczytno, ul Chrobrego 10

terapil.fizjoterapial@gmail.com

793 022 011

Terapil-

Fizjoterapia