UMÓW WIZYTĘ ONLINE

masaz szczytno ból kręgosłupa
20 września 2022

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest bardzo delikatną formą terapii osteopatycznej. W czasie trwania zabiegu, terapeuta przy pomocy swoich dłoni( tzw dotyk motylkowy), układając jest na poszczególnych partiach ciała pacjenta, jest w stanie wyczuć poszczególny tory ruchu kości, narządów czy płynów u pacjenta. 

W trakcie terapii, można stwierdzić czy w obrębie ruchów kości czaszki , narządów lub pływu płynu mózgowo – rdzeniowego istnieje zaburzenie, które może przyczyniać się do objawów występujących u pacjenta.

Terapia czaszkowo-krzyżowa patrzy na pacjenta jako CAŁOŚĆ, gdyż zdrowie jest wyrazem wpływu środowiska , które zawiera wszystkie jego czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

Dąży się, do równowagi poszczególnych struktur u pacjenta, co umożliwia prawidłowa homeostazę fizyczna jak i psychiczną.

 

Wskazania do terapii:

 • Dolegliwości kręgosłupa i stawów obwodowych

 • Bóle głowy i migreny

 • Chroniczne zmęczenie

 • Nerwobóle

 • Stany pourazowe (złamania, skręcenia, zwichnięcia)

 • Zaburzenia snu

 • Zaburzenia nastroju, przemęczenie

 • Obniżenie odporności

 • Nerwice

 • Autyzm

 • Zaburzenia koncentracji i kłopoty z uczeniem się

 • Niestrawności róznego pochodzenia

 • Depresja poporodowa

 • Urazy okołoporodowe matki i dziecka

 • Stany depresyjne po traumach fizycznych i emocjonalnych

Przeciwwskazania do terapii czaszkowo-krzyżowej

Pomimo tego, że terapia czaszkowo – krzyżowa może być zastosowana w przypadku wielu dolegliwości, istnieje grupa schorzeń, przy których należy zachować szczególną ostrożność lub zupełnie odstąpić od wykonywania zabiegów. To m.in.:

Krwawienia wewnątrzczaszkowe, wstrząs mózgu, obrzęk mózgu, wylew krwi do mózgu.

 • Schorzenia w obrębie czaszki: guzy, tętniaki, przebyty udar, wodogłowie, zapalenie opon mózgowych (aktywne).

 • Urazy czaszki i pęknięcie kości czaszki.

 • Przepuklina rdzenia przedłużonego.

 • Wysoka gorączka, ostre stany zapalne stawów.

 • Wczesna ciąża (pierwsze 3 miesiące).

 • Ostre stany, które wymagają pilnej konsultacji lekarskiej

 

 

Z perspektywy pacjenta, zabieg z użyciem technik czaszkowo-krzyżowych może być odczuwany na wiele sposobów. Większość z nich reaguje bardzo spokojnie, popada w stan głębokiego relaksu i odprężenia. Pomimo tego, że techniki czaszkowe wydają się być mało inwazyjne, mają bardzo duży potencjał terapeutyczny.

Zabieg trwa ok 60 minut.

 

 

Zapisy na terapię czaszkowo-krzyżową przyjmujemy telefonicznie pod numerem 793 022 011.

12-100 Szczytno, ul Chrobrego 10

terapil.fizjoterapial@gmail.com

793 022 011

Terapil-

Fizjoterapia